uvodatelierreferencespolupracekontakt

Polyfunkční dům na Haskově


Místo realizace: Vysočina, Třebíč
Datum: 2011
Popis:

Hlavní vstup pro rychlé občerstvení je orientován na jižní stranu. Vstupy do prodejen jsou orientovány na východ.

Jedná se o třípodlažní stavbu s podstřeším ve tvaru písmene „L“. Nároží do ulice Haskova resp. Masarykova náměstí je opticky rozděleno výškově, odlišným řazením oken a také materiálovým zvýrazněním nároží. Celý objekt je pak hmotově rozdělen ve střešní konstrukci použitím širokého vikýře nad částí uličního průčelí. Konstrukčně se bude jednat o zděný stěnový sytém zastropený polomontovanými keramobetonovými stropy. Zastřešení polovalbovou střechou kombinovanou s vikýři a střešními okny. 

Webové stránky vyrobila reklamní agentura Altrodesign.
rodinné domybytové domyveřejné stavbyinterieryPetr Fabík