Předchozí projekt

/ Veřejný prostor

Parčík a okolí kaple v Číměři

Obecní kaple slouží i pro blízké okolní obce. Její kapacita často nedostačuje a lidé se museli shromažďovat na původně nezpevněné ploše venku. Na sousední parcele potom stál dům v dezolátním stavu. Jeho demolicí tak vznikl v jádru obce prostor pro malý parčík se stromey, lavičkami a místem kam je možno ukrýt nevzhledné kontejnery na tříděný odpad hyzdící většinu českých obcí. V sousedství kaple je pak umístěn stálý betonový ambon využívaný při větší bohoslužbě, případně v pěkném letním počasí.

Rok realizace: 2016
Autor: Jan Padrnos, Petr Fabik
Místo: Číměř